Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Κίσσας Σωτήριος, Η ιερά μονή Οσίου Νικάνορος

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Μνημεία, Μοναχισμός, Τέχνη, Ιστορία
Keywords: Monuments, Monasticism, Art, History

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου