Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Ταχιάος Αντώνιος-Αιμίλιος, Η αρχιεπισκοπή Αχρίδος ως υπόδειγμα ελληνοσλαβικής συμβίωσης
PDF 

Κυριακούδης Ε.Ν., Τα βυζαντινά μνημεία της Πελαγονίας

PDF 


Λέξεις κλειδιά: Πελαγονία, Μνημεία, Ζωγραφική, Τοιχογραφίες
Keywords: Pelagonia, Monuments, Painting, Frescoes

Κεκρίδης Στάθης, Ο μητροπολίτης Πελαγονίας Νεκτάριος και η "Εισαγωγική διδασκαλία" του Δανιήλ του ΜοσχοπολίτηPDF 

Λαζάρου Αχιλλέας, Ρουμανικές διεκδικήσεις βλάχων Πελαγονίας και επιστημονικά δεδομένα
PDF 

Λέξεις κλειδιά: Βλάχοι, Ρουμάνοι, Πελαγονία
Keywords: Vlachs, Romanians, Pelagonia

Popovska-Korobar Viktorija, The Icon of Jesus Christ the Saviour and the Question of the Continuity of Ohrid painting School from the 15th centuryPDF 

Λέξεις κλειδιά: Αχρίδα, Ιησούς Χριστός, Εικόνα, 15ος αιώνας, Τέχνη, Ζωγραφική
Keywords: Ohrid, Jesus Christ, Icon, 15th century, Art, Painting

Arsits Velimir, Ο ναός του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου στο Μοναστήρι

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Μπίτολα, Μοναστήρι, Ιστορία, Αρχαιολογία, Τέχνη
Keywords: Bitola, Manastir, History, Archeology, Art

Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021

Σίσιου Δημήτριος, Το πορτρέτο του αγίου Γρηγορίου Παλαμά στην Καστοριά και η σχέση με την περίοδο της Σερβοκρατίας


PDF 

Σίσιου Ιωάννης, Η καταλυτική επιρροή του ζωγραφικού συνόλου των Αγίων Αναργύρων στη δημιουργία της καστοριανής σχολής


PDF 

Κυριάκος Άγγελος, Βυζαντινή βιογραφική εικόνα των αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην ΚαστοριάPDF 

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Terryn Remi, L'église de Treskavec et ses peintures murales et liens avec l' "école" de Kastoria à la fin du XVème sièclePDF 

Λέξεις κλειδιά: Τέχνη, Ζωγραφική, Μνημειακή Ζωγραφική, 15ος αιώνας, Καστοριά, Τρέσκαβετς
Keywords: Art, Painting, Monumental Painting, 15th centruy, Kastoria, Treskavec

Χεκίμογλου Ευάγγελος Α., Όψεις της ελληνικής μεσαίας τάξης στο Μοναστήρι των αρχών του 20ού αιώνα


PDF 

Αγγελοπούλου Άννα, Η Πελαγονία στα ελληvοσερβικά σχέδια συvvεvοήσεως (1867-1918)PDF 

Λέξεις κλειδιά: Πελαγονία, Ιστορία
Keywords: Pelagonia, History

Παπαδριανός Ιωάννης, Α. Μεταναστεύσεις Ελλήνων από την Πελαγονία και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας στις σερβικές χώρες κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας Β. Πως είδε το Κρούσοβο ο σέρβος ιστορικός Ντούσαν Πόποβιτς;PDF 

Λέξεις κλειδιά: Πελαγονία, Ιστορία, Τουρκοκρατία, Κρούσοβο
Keywords: Pelagonia, History, Ottoman Rule, Krusovo

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021

Σκλαβενίτης Δημήτριος, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Κοζάνη, Βιβλιοθήκη, Αρχεία
Keywords: Kozani, Libraries, Archives

Sklavenitis Dimitrios, Koventarios Municipal Library of Kozani

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Κοζάνη, Βιβλιοθήκη, Αρχεία
Keywords: Kozani, Libraries, Archives

Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

Μπέλλος Ζήσης, Η μητρόπολη Νέας Πελαγονίας - Πτολεμα'ί'δοςPDF 

Ναξίδου Ελεονώρα, Μεταξύ τοπικής και κρατικής εκκλησιαστικής οργάνωσης: Η ιδιότυπη διαδρομή της Αυτοκέφαλης Αρχιεπισκοπής της Αχρίδας


PDF 

Ξανάλατος Δ., Θεοφύλακτος ο Βουλγαρίας και η δράσις αυτού εν ΑχρίδιPDF 

Снегаров Иван, История охридската архиепископия. Том 1: От основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостров от турците / Snegarov Ivan, History of the Ohrid Archbishopric. Volume 1: From its founding to the conquest of the Balkan Peninsula by the Turks
PDF