Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021

Σκλαβενίτης Δημήτριος, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Κοζάνη, Βιβλιοθήκη, Αρχεία
Keywords: Kozani, Libraries, Archives

Sklavenitis Dimitrios, Koventarios Municipal Library of Kozani

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Κοζάνη, Βιβλιοθήκη, Αρχεία
Keywords: Kozani, Libraries, Archives

Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

Μπέλλος Ζήσης, Η μητρόπολη Νέας Πελαγονίας - Πτολεμα'ί'δοςPDF 

Ναξίδου Ελεονώρα, Μεταξύ τοπικής και κρατικής εκκλησιαστικής οργάνωσης: Η ιδιότυπη διαδρομή της Αυτοκέφαλης Αρχιεπισκοπής της Αχρίδας


PDF 

Ξανάλατος Δ., Θεοφύλακτος ο Βουλγαρίας και η δράσις αυτού εν ΑχρίδιPDF 

Снегаров Иван, История охридската архиепископия. Том 1: От основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостров от турците / Snegarov Ivan, History of the Ohrid Archbishopric. Volume 1: From its founding to the conquest of the Balkan Peninsula by the Turks
PDF 

Снегаров Иван, История на Охридската Архиепископия-Патриаршия. От падането ѝ под турцит до нейното унищожение (1394-1797 г.) / Snegarov Ivan, History of the Ohrid Archbishopric-Patriarchate. From its fall under the Turks to its destruction (1394-1797)
PDF 

Ναξίδου Ελεονώρα, Η Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας ως ιδεολογικό υπόβαθρο της εκκλησιαστικής ανεξαρτησίας των Βουλγάρων (1850-1870)PDF 

Μυστακίδης Βασίλειος, Δύο Αρχιεπίσκοποι Αχριδών (Πρώτης Ιουστινιανής) εν Τυβίγγη παρά Μαρτίνω τω Κρουσίω, Γαβριήλ (1587) και Αθανάσιος (1599) και ο συν αυτοίς Πελαγονίας Ιερεμίας: Τα κατ᾽ αυτούς κατ᾽ ανέκδοτα έγγραφαPDF 

Καραθανάσης Αθανάσιος, Το Μοναστήρι και η Θεσσαλονίκη
PDF 

Χρήστου Κωνσταντίνος, Ιστορικά προβλήματα της αρχαίας ΠελαγοvίαςPDF 

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Τσιάπαλη Μαρίζα – Τριβυζά Ελένη-Στυλιανή, Η Σκήτη του Οσίου Νικάνορος στη Ζάβορδα Γρεβενών

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Ζάβορδα, Όσιος Νικάνωρ, Γρεβενά, Τέχνη, Ζωγραφική, Ιστορία
Keywords: Zavorda, Saint Nikanor, Grevena, Art, Painting, History

Πολίτης Λίνος, Συνοπτική αναγραφή χειρογράφων ελληνικών συλλογών

 

Λέξεις κλειδιά: Χειρόγραφα, Κατάλογοι, Ζάβορδα, Καστοριά, Εράτυρα, Σιάτιστα
Keywords: Manuscripts, Catalogues, Zavorda, Kastoria, Eratyra, Siatista

Κίσσας Σωτήριος, Η ιερά μονή Οσίου Νικάνορος

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Μνημεία, Μοναχισμός, Τέχνη, Ιστορία
Keywords: Monuments, Monasticism, Art, History

Κίσσας Σωτήριος, Η χρονολόγηση των παλαιοτέρων τοιχογραφιών της Παναγίας Τορνικίου
PDF 

Λέξεις κλειδιά: Τορνίκιο, Γρεβενά, Ζωγραφική, Τέχνη
Keywords: Tornikio, Grevena, Painting, Art

Радојчић Светозар, Прилози за историју најстаријег охридског сликарства / Radojicić Svetozar, Beiträge zur Geschichte der ältesten ochrider Malerei

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Αχρίδα, Τέχνη, Ζωγραφική, Αγία Σοφία, Μνημεία
Keywords: Ohrid, Art, Painting, Saint Sophia, Monuments

Grabar André, Deux témoignages arcchéologiques sur l'autocéphalie d'une église: Prespà et OchridPDF 

Λέξεις κλειδιά: Εκκλησιαστική Ιστορία, Αχρίδα, Πρέσπες
Keywords: Ecclesiastical History, Ohrid, Prespes

Баришић Фрњо, Два грчка натписа из Манастира и Струге / Barišić Franjo, Deux inscriptions grecques de Manastir et de Strouga

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Επιγραφική, Μοναστήρι, Στρούγκα, Αχρίδα
Keywords: Inscriptions - Epigraphic, Bitola (Monastir), Struga, Ohrid