Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2021

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021

Λαμπρόπουλος Γεώργιος, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του καθολικού της ιεράς μονής του Αγίου Δημητρίου Βλάστης Κοζάνης (1774), έργο του ζωγράφου Κωνσταντίνου. Συμβολή στη μεταβυζαντινή ζωγραφική του 18ου αιώνα


PDF 

Λέξεις κλειδιά: Κοζάνη, Βλάστη, Μονή Αγίου Δημητρίου, Τοιχογραφίες, Τέχνη
Keywords: Kozani, Vlasti, Monastery of St Demetrios, Wall-painting, Art

Παπαδημητρίου Παρασκευή, Το γραπτό τέμπλο του ναού του Αγίου Γεωργίου του Βουνού στην Καστοριά (μέσα 16ου αιώνα)PDF 

Λέξεις κλειδιά: Καστοριά, Άγιος Γεώργιος του Βουνού, Τέμπλο, Ζωγραφική, Τέχνη
Keywords: Iconostasis, Art, Kastoria, St George tou Vounou (at the Mountain), Painting

Summary
Papadimitriou Paraskevi Ch., The Wooden, Painted Iconostasis in the Church of Saint George (Vounou) in Kastoria

Σαρρηγιαννίδου Χαρά, Παρατηρήσεις στον ζωγραφικό διάκοσμο του αρχοντικού Τσιατσιαπά Καστοριάς
PDF 

Λέξεις κλειδιά: Λαϊκή Τέχνη, Καστοριά, Αρχοντικά, Τσιατσιαπάς, Διακόσμηση
Keywords: Folk Art, Kastoria, Tsiatsiapas, Mansions, 

Summary
Sarrigiannidou Chara, Observations on the Painted Decoration of the Tsiatsiapa Mansion in Kastoria

Σαρρηγιαννίδου Χαρά, Οι τοιχογραφίες της φάσης του 18ου αιώνα (1753) στο ναό του Αγίου Νικολάου Κρεπενής στην Καστοριά


PDF 

Λέξεις κλειδιά: Καστοριά, Τέχνη, Τοιχογραφίες, Άγιος Νικόλαος Κρεπενής, 18ος αιώνας
Keywords: Kastoria, Art, Wall-painting, Saint Nicholaos Krepenis, 18th century

Summary
Chara Sarigiannidou, The Wall Paintings of the 18th-Century Phase (1753) in the Church of Agios Nikolaos of Krepeni in Kastoria

Σαρρηγιαννίδου Χαρά - Γκιμουρτζίνα Αμαλία, Παρατηρήσεις στον τοιχογραφικό διάκοσμο του ναού του Αγίου Νικολάου του Τζώτζα στην Καστοριά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησηςPDF 

Λέξεις κλειδιά: Άγιος Νικόλαος του Τζώτζα, Καστοριά, Τέχνη, Τοιχογραφίες, Συντήρηση
Keywords: Saint Nicholas at Tzotza, Kastoria, Wall-painting, Conservation

Summary
Sarrigiannidou Chara, Gkimourtzina Amalia, Observations on the Painted Decoration of the Church of Hagios Nikolaos of Tzotza in Kastoria after the Completion of the Conservation

Παπαδημητρίου Παρασκευή, Το γραπτό τέμπλο του Καθολικού της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σισάνι Κοζάνης


Σαρρηγιαννίδου Αμαλία, Νέα ευρήματα στο ναό του Αγίου Νικολάου του Τζώτζα στην Καστοριά, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου ενταγμένου στο "Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013" του ΕΣΠΑ


PDF 


Summary
Chara Sarrigiannidou, New findings in the church of Agios Nikolaos tou Tzotza in Kastoria during the implementation of a project integrated to the “Regional Operational Programme Macedonia-Thrace 2007-2013” NSRF

Σαρρηγιαννίδου Χαρά – Σαραφέρας Απ. – Γκιμουρτζίνα Αμαλία, Ο ναός του Αγίου Νικολάου του Τζώτζα Καστοριάς / Sarrigiannidou Chara – Saraferas Apostolos – Amalia Gimourtzina, Τhe church of Hagios Nikolaos tou Tzotza in Kastoria
PDF 

Λέξεις κλειδιά: Καστοριά, Ζωγραφική, Τέχνη
Keywords: Kastoria, Wall-painting, Art

Κούσουλα Αικατερίνη, Βυζαντινά της Αιανής


PDF 

Ταχάτος Νίκος, Οι πατριαρχικές πράξεις κατάργησης της μητρόπολης Δισκάτης και της επισκοπής Πέτρας (1896)PDF 

Λέξεις κλειδιά: Δεσκάτη, Γρεβενά, Εκκλησιαστική Ιστορία, Πέτρα, Επισκοπή, Κανονικό Δίκαιο
Keywords: Deskati, Grevena, Church History, Petra, Diocese, Canon Law

Τσιλιπάκου Αγαθονίκη, Ο κύκλος του Ακαθίστου στο καθολικό της Ι. Μ. Κοίμησης Σπηλαίου Γρεβενών
PDF 


Λέξεις κλειδιά: Ακάθιστος Ύμνος, Τοιχογραφίες, Τέχνη, Γρεβενά
Keywords: Akathistos Hymn, Wall-painting, Art, Grevena

Summary
Tsilipakou Agathoniki, The Akathistos in the Catholicon of Dοrmition at Spilaio at Grevena: Contribution in the Work of the Painters Michalis and Hlias and in the Iconography of the Cycle

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Γουλούλης Σταύρος, Η ανάγλυφη επιτύμβια πλάκα από το διακονικό του Αγίου Αχιλλείου Πρέσπας


PDF 

Τσαρμανίδης Αθανάσιος, Συμβολή στην Ιστορία της Επαρχίας Σερβίων κατά την περίοδο 1350-1912. Τόμος πρώτος 1350-1880
PDF 

Λέξεις κλειδιά: Σέρβια, Ιστορία, Κοζάνη
Keywords: Servia, History, Kozani

Văleva Tsveta, Sur la question sur la soit-dite „Ėcole artistique de Kastoria”
PDF 

Λέξεις κλειδιά: Καστοριά, Σχολή Καστοριάς, Τέχνη, Ζωγραφική
Keywords: Kastoria, School of Kastoria, Art, Painting


Văleva Tsveta 
Towards the Issue of the So-called “Kastoria Art School” 
Summary
The article represents an attempt of summarizing the current state of the researches and delineating the main problems of the Balkan monuments, dating from the last quarter of XV to the first third of XVI century, connected to Kastoria as an art center.

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Ταχιάος Αντώνιος-Αιμίλιος, Η αρχιεπισκοπή Αχρίδος ως υπόδειγμα ελληνοσλαβικής συμβίωσης
PDF 

Κυριακούδης Ε.Ν., Τα βυζαντινά μνημεία της Πελαγονίας

PDF 


Λέξεις κλειδιά: Πελαγονία, Μνημεία, Ζωγραφική, Τοιχογραφίες
Keywords: Pelagonia, Monuments, Painting, Frescoes

Κεκρίδης Στάθης, Ο μητροπολίτης Πελαγονίας Νεκτάριος και η "Εισαγωγική διδασκαλία" του Δανιήλ του ΜοσχοπολίτηPDF 

Λαζάρου Αχιλλέας, Ρουμανικές διεκδικήσεις βλάχων Πελαγονίας και επιστημονικά δεδομένα
PDF 

Λέξεις κλειδιά: Βλάχοι, Ρουμάνοι, Πελαγονία
Keywords: Vlachs, Romanians, Pelagonia

Popovska-Korobar Viktorija, The Icon of Jesus Christ the Saviour and the Question of the Continuity of Ohrid painting School from the 15th century


PDF 


Λέξεις κλειδιά: Αχρίδα, Ιησούς Χριστός, Εικόνα, 15ος αιώνας, Τέχνη, Ζωγραφική
Keywords: Ohrid, Jesus Christ, Icon, 15th century, Art, Painting