Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Terryn Remi, L'église de Treskavec et ses peintures murales et liens avec l' "école" de Kastoria à la fin du XVème sièclePDF 

Λέξεις κλειδιά: Τέχνη, Ζωγραφική, Μνημειακή Ζωγραφική, 15ος αιώνας, Καστοριά, Τρέσκαβετς
Keywords: Art, Painting, Monumental Painting, 15th centruy, Kastoria, Treskavec

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου