Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Kissas Sotirios, Fourteenth and fifteenth-century art in Ohrid and in the areas under its influencePDF 

Λέξεις κλειδιά: Αχρίδα, Τέχνη, Ζωγραφική, 14ος, 15ος αιώνας, Εκκλησιαστική Τέχνη
Keywords: Ohrid, Art, Painting, 14th, 15th century, Sacred Art

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου