Σάββατο 7 Μαΐου 2022

Αλιάκμονος ρους 5. Αφιέρωμα στη 200η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821
PDF 

Περιεχόμενα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821

• Πασπαλιάρης Παναγιώτης, Η Ελληνική Νομαρχία, η Φιλική Εταιρεία και η Επανάσταση του 1821
• Κονακλίδου Ευγενία, Ο χαρακτήρας της Επανάστασης του 1821 μέσα από τις προκηρύξεις των Επαναστατών
• Κυρατζοπούλου Ευανθία, Πολιτικοί θεσμοί και ηγετικές ομάδες στην Επανάσταση του 1821. Σχέσεις εξουσίας στην επαναστατημένη Ελλάδα
• Τσότσος Γεώργιος, Γεωγραφικός χώρος και επαναστατικές δράσεις του 1821 στη Δυτική Μακεδονία
• Καρανάσιος Χαρίτων, Η Δυτική Μακεδονία κατά την Επανάσταση του 1821
• Μπόντα Καλλιόπη, Νέα στοιχεία για τον βίο και τη δράση τού Σιατιστινού Φιλικού και Αγωνιστή της Επανάστασης Νικολάου Λασπά
• Τσιώλης Κωνσταντίνος, Ο Νικόλαος Κασομούλης στα Άγραφα το 1822

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• Σπυριδωνίδης Ηλίας, Gabrielle Cavazza: σημεία οδοιπορίας στον Δυτικομακεδονικό χώρο κατά το 1591
• Νοτοπούλου Βασιλική, Περιστατικά νόσων από αυτόγραφες σημειώσεις του ιατροφιλοσόφου Γεωργίου Σακελλαρίου κατά τις σπουδές του στη Βιέννη 1795-1799
• Λαμπράκης Δημήτρης – Καρανάσιος Χαρίτων, Νέα στοιχεία για την οικογένεια του Γεωργίου και της Μητιώς Σακελλαρίου
• Καλώτα Άννα, Τα Philosophiae naturalis principia mathematica του Νεύτωνα στη Βιβλιοθήκη Κοζάνης
• Σιώκης Νικόλαος, Κλεισουριώτες απόδημοι στην Κραϊόβα και ο αστρονόμος Nicolae Coculescu
• Κασίδου Στέλλα – Σιώκης Νικόλαος, Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νυμφαίου (1940-1950): Εκπαιδευτικές συνιστώσες και κοινωνικοοικονομικές παράμετροι

Βιβλιοκρισία
• Καμηλάκης Παναγιώτης: Άγγελος Σινάνης, Κορέστεια, τα χωριά της λήθης, Ελάτη Τρικάλων 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου