Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

Κουντουρατζής Σάββας, Μελέτη αποκατάστασης Αγίου Ιωάννου στη Σιάτιστα
PDF 

Λέξεις κλειδιά: Άγιος Ιωάννης, Σιάτιστα, Συντήρηση, Αποκατάσταση
Keywords: St John, Siatista, Conservation, Reconstruction

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου