Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021

Καραγιάννη Φλώρα, Επισκοπικοί ναοί της Μέσης Βυζαντινής περιόδου. Το παράδειγμα της Μακεδονίας

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Τέχνη, Αρχιτεκτονική, Ιστορία, Αχρίδα, Μογλενά, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Σέρβια, Σισάνι
Keywords: Art, Architecture, History, Ohrid, Moglena, Thessaloniki, Serres, Servia, Sisani

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου