Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Τσιάπαλη Μαρίζα – Τριβυζά Ελένη-Στυλιανή, Η Σκήτη του Οσίου Νικάνορος στη Ζάβορδα Γρεβενών

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Ζάβορδα, Όσιος Νικάνωρ, Γρεβενά, Τέχνη, Ζωγραφική, Ιστορία
Keywords: Zavorda, Saint Nikanor, Grevena, Art, Painting, History

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου