Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021

Σαρρηγιαννίδου Χαρά – Σαραφέρας Απ. – Γκιμουρτζίνα Αμαλία, Ο ναός του Αγίου Νικολάου του Τζώτζα Καστοριάς / Sarrigiannidou Chara – Saraferas Apostolos – Amalia Gimourtzina, Τhe church of Hagios Nikolaos tou Tzotza in Kastoria
PDF 

Λέξεις κλειδιά: Καστοριά, Ζωγραφική, Τέχνη
Keywords: Kastoria, Wall-painting, Art

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου