Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Ώττα Καλλινίκη, Ζητήματα ιστορίας της Δυτικής Ανασελίτσας μέσα από τη μελέτη της κατοικίας (18ος-αρχές 20ού αι.): Η μετάβαση από την αγροτική στην αστική κατοικία

 


Περίληψη

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να ερμηνεύσει τη διαμόρφωση και εξέλιξη της αρχιτεκτονικής της κατοικίας στους ορεινούς οικισμούς (μαστοροχώρια) της Δυτικής Ανασελίτσας (σημερινή επαρχία Βοΐου του Νομού Κοζάνης), με έμφαση στην τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, μέσα στο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο το οποίο έθεσε τις προϋποθέσεις του οικισμένου χώρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου