Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Papastavrou Hélèn, Remarques sur la décoration du mur est au dessus de l'abside dans trois églises du XVe siècle à Ochrid












PDF 

Keywords: Ohrid (Ochrid), Painting, Monuments, Art, 15th century
Λέξεις κλειδιά: Ζωγραφική, Τέχνη, Αχρίδα, Μνημεία, 15ος αιώνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου