Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Negrău Elisabeta, The Painters of the Bucovăţ Monastery and the Kastorian Influences in Wallachia
PDF 

Before the mural paintings in the church of St. Nicholas of the former Bucovăț monastery (c. 1574), no traces were found of the existence of a Kastorian artistic influence in Wallachia. Carmen-Laura Dumitrescu was the first to

Παπαδημητρίου Απόστολος, Ευαγγελίστρια: Η Ιστορία του Ναού μας


PDF 

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

Жура Гоце Ангеличин, Новооткривени ликови охридских светитеља Климента и Наума / Žura Goce Angeličin, Newfound Images of Ohrid Saints Kliment and Naum

Περίληψη
Žura Goce Angeličin, Νεοευρεθείσες απεικονίσεις των αγίων της Αχρίδος Κλήμεντος και Ναούμ
Σε συνέχεια της έρευνάς μας στην περιοχή Donja Prespa, Korca, Moskopolje-R. Αλβανία (Εικ. 1) ανακαλύψαμε μερικές ακόμη άγνωστες εικόνες των Σλάβων Αγίων Κλήμεντος και Ναούμ της Αχρίδας. Παρόλο που πολλοί ερευνητές από τις βαλκανικές ευρωπαϊκές χώρες συνέβαλαν στη

Ξενάκης Παναγιώτης, Η ιστορική πορεία και εξέλιξη της αρχιεπισκοπής Αχρίδος


Περίληψη
Η προβληματική της παρούσας Διπλωματικής εργασίας στηρίζεται στο γεγονός ότι, η Αρχιεπισκοπή Αχριδών βρισκόταν σε βυζαντινά εδάφη και παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, μετά την

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023

Στρατή Αγγελική, Αμφίγραπτη εικόνα με τη Σταύρωση (14ος αιώνας) και την Παναγία Ελεούσα (1828) από τον Άγιο Αλύπιο ΚαστοριάςPDF 

Λέξεις κλειδιά: 14ος αιώνας, παλαιολόγεια περίοδος, βυζαντινή ζωγραφική,
εικόνα λιτανείας, εικόνα αμφιπρόσωπη, Σταύρωση, Καστοριά,
ναός Αγίου Αλυπίου.

Sommario

Strati Angeliki,
Icona bilaterale con la Crocifissione (XIV secolo) e la Vergine Eleoussa (1828) del Museo Bizantino di Kastoria

Nel Museo Bizantino di Kastoria è esposta un’ icona da processione bilaterale con

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023

Οικονόμου Κώστας, Η αρχιτεκτονική της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αιανή Κοζάνης (Μορφολογική - Τυπολογική διερεύνηση)

 Παπακωνσταντίνου Θ. Φ., Η Καστοριά. Γεωγραφία • Ιστορία • Τέχνη
PDF 

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023

Μουτσόπουλος Νικόλαος, Καστοριά. Παναγία Μαυριώτισσα
PDF 

Σιγάλας Σέργιος, μητροπ. Γρεβενών, Ο ιεράρχης της θυσίας. Αιμιλιανός Γρεβενών
PDF 

Φίλοι των βυζαντινών μνημείων και αρχαιοτήτων νομού Καστοριάς (Σ.Α.), ΚαστοριάΤρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

Subotic Gojko, Η αλληλογραφία του μολδαβού βοεβόδα Στεφάνου του Μεγάλου και του αρχιεπισκόπου της Αχρίδας Δωροθέου. Πρωτοβουλίες-υποκινήσεις και χρόνος εμφάνισηςPDF 

Πελεκανίδης Στυλιανός, Έρευναι εν Άνω ΜακεδονίαPDF 

Πελεκανίδης Στυλιανός, Ο ζωγράφος Μιχαήλ Αστραπάς


PDF 

Pelekanidis Stylianos, i più antichi affreschi di KastoriaPDF 

Πελεκανίδης Στυλιανός, Χριστιανική επιγραφή εκ Καισαρείας της Άνω Μακεδονίας


PDF 

Πελεκανίδης Στυλιανός, Το έργο των ζωγράφων Μιχαήλ Αστραπά και ΕυτυχίουPDF 

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Τσιάπαλη Μαρίζα, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος των Αγίων Αναργύρων στα Σέρβια
PDF 


Tsiapali Mariza,
The wall paintings of the church of Agioi Anargyroi at Servia Kozani

The church of Agioi Anargyroi stands on a hill at Servia, Kozani. It belongs to the one-aisle type church with a rectangular apse in the east side. It was built in the first half of the

Μουτσόπουλος Νικόλαος, Η ανασκαφή στον ναό των Αγίων Αποστόλων στο νησί του Αγίου Αχιλλείου στη λίμνη της Μικρής ΠρέσπαςPDF