Σάββατο 27 Απριλίου 2024

Βαβούσκος Αναστάσιος Κ., Η ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μοσχοπόλεως. Κληροδοτήματα. Μια κανονική διερεύνηση


PDF 

Λιάντας Γρηγόρης Μ., Η Μοσχόπολη στο διαδίκτυοPDF 

Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, Σχέσεις Μοσχοπόλεως και Αγίου Όρους. Οι περιπτώσεις του Βίου του οσιομάρτυρος Νικοδήμου και του έργου των ζωγράφων Κωvσταvτίvου και Αθαvασίου από την Κορυτσά και Δαβίδ από τη ΣελενίτζαPDF 

Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Σμυρνιού-Παπαθανασίου Βιολέττα, Μοναστήρι. Ιστορική περιπλάνηση στην πάτρια γη
Ангелицин Жура Гоце, Пештерните цркви во Охридско-Преспанскиот регион (р. Македонија, р. Албанија, р. Грција) / Angelicin Žura Goce, The Cave Churches in the Ohrid-Prespa Region (R. Macedonia, R. Albania, R. Greece). Struga 2004PDFΜουτσόπουλος Νικόλαος, Η ρωμαϊκή επιγραφή του Αγίου Αχιλλείου

Σάββατο 23 Μαρτίου 2024

Παϊσίδου Μελαχροινή Π., Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς. Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής της δυτικής ΜακεδονίαςPDF 

Résumé

LES PEINTURES MURALES DU XVIIe SIÈCLE DANS LES ÉGLISES DE CASTORIA
Contribution à l'étude de la peinture monumentale dans la Macédoine occidentale 

À l'aube du XVIIe siècle, Castoria est une ville en voie de développement qui présente certajns signes de prospérité. Ses habitants sont en majorité de religion chrétienne et leur administration est exercée par la Métropole. La population s'élève à environ dix mille habitants. La forte présence d'églises prouve que les populations chrétiennes s'étaient réunies dans les parties est, nord et sud de la ville, mais

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Negrău Elisabeta, The Painters of the Bucovăţ Monastery and the Kastorian Influences in Wallachia
PDF 

Before the mural paintings in the church of St. Nicholas of the former Bucovăț monastery (c. 1574), no traces were found of the existence of a Kastorian artistic influence in Wallachia. Carmen-Laura Dumitrescu was the first to

Παπαδημητρίου Απόστολος, Ευαγγελίστρια: Η Ιστορία του Ναού μας


PDF 

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

Жура Гоце Ангеличин, Новооткривени ликови охридских светитеља Климента и Наума / Žura Goce Angeličin, Newfound Images of Ohrid Saints Kliment and Naum

Περίληψη
Žura Goce Angeličin, Νεοευρεθείσες απεικονίσεις των αγίων της Αχρίδος Κλήμεντος και Ναούμ
Σε συνέχεια της έρευνάς μας στην περιοχή Donja Prespa, Korca, Moskopolje-R. Αλβανία (Εικ. 1) ανακαλύψαμε μερικές ακόμη άγνωστες εικόνες των Σλάβων Αγίων Κλήμεντος και Ναούμ της Αχρίδας. Παρόλο που πολλοί ερευνητές από τις βαλκανικές ευρωπαϊκές χώρες συνέβαλαν στη

Ξενάκης Παναγιώτης, Η ιστορική πορεία και εξέλιξη της αρχιεπισκοπής Αχρίδος


Περίληψη
Η προβληματική της παρούσας Διπλωματικής εργασίας στηρίζεται στο γεγονός ότι, η Αρχιεπισκοπή Αχριδών βρισκόταν σε βυζαντινά εδάφη και παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, μετά την

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023

Στρατή Αγγελική, Αμφίγραπτη εικόνα με τη Σταύρωση (14ος αιώνας) και την Παναγία Ελεούσα (1828) από τον Άγιο Αλύπιο ΚαστοριάςPDF 

Λέξεις κλειδιά: 14ος αιώνας, παλαιολόγεια περίοδος, βυζαντινή ζωγραφική,
εικόνα λιτανείας, εικόνα αμφιπρόσωπη, Σταύρωση, Καστοριά,
ναός Αγίου Αλυπίου.

Sommario

Strati Angeliki,
Icona bilaterale con la Crocifissione (XIV secolo) e la Vergine Eleoussa (1828) del Museo Bizantino di Kastoria

Nel Museo Bizantino di Kastoria è esposta un’ icona da processione bilaterale con

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023

Οικονόμου Κώστας, Η αρχιτεκτονική της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αιανή Κοζάνης (Μορφολογική - Τυπολογική διερεύνηση)

 Παπακωνσταντίνου Θ. Φ., Η Καστοριά. Γεωγραφία • Ιστορία • Τέχνη
PDF 

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023

Μουτσόπουλος Νικόλαος, Καστοριά. Παναγία Μαυριώτισσα
PDF 

Σιγάλας Σέργιος, μητροπ. Γρεβενών, Ο ιεράρχης της θυσίας. Αιμιλιανός Γρεβενών
PDF 

Φίλοι των βυζαντινών μνημείων και αρχαιοτήτων νομού Καστοριάς (Σ.Α.), Καστοριά